Tenis Lekce Centrum

Privátní lekce - od 01.04.2024 TCM klubová zvýhodněná nabídka

Základní single lekce - basic single slot 600,-

Po dobu 1 hodiny se trenér věnuje pouze Vám a Vašim úderům.

Jedna lekce trvá 55 minut u všech typů kurzů. Zahrnuje USPTA/CATT, CPTA Tennis Pro trenéra, tenisové pomůcky, míče, nezahrnuje pronájem dvorce.

Venkovní lekce po/ne - Outdoor slots slots mo/su
Single club hodina - 15x hodina předplatné, package 500 Kč 08-20 + pronájem dvorec, court fee

Single lekce s nahrávacím strojem a asistencí 650,-, půjčení tenisové rakety pro hru 90,-

Single zapůjčení nahrávacího stroje bez asistence 450 ,- + kauce, půjčení tenisové rakety pro hru 90,-

Možnost permanentky 40 hodin privat programu pro 1-2 osoby 18.000,-

Možné slevy Sphere karty 10 % a VIP 15 %.

Skupinové kurzy - od 01.04.2024 TCM klubová zvýhodněná nabídka

Základní skupinová lekce - basic group slot 600,-

Cena lekce je závislá na počtu hráčů ve skupině.

Cena se rozumí za 1 lekci a 1 osobu ve skupině, možnost půjčení rakety pro hru 90,-

Náhrady standardně nejsou. V případě, že místo vás hraje někdo jiný, nabízí se hráči řešení.

Jedna lekce trvá 55 minut. Zahrnuje USPTA/CATT, CPTA Tennis Pro trenéra,tenisové pomůcky, míče, nezahrnuje pronájem dvorce s trenérem + 300,-

Sdílená lekce ve dvojici s nahrávacím strojem a asistencí 750,-, půjčení tenisové rakety pro hru 90,-

Samotné zapůjčení nahrávacího stroje bez asistence 450 ,- + kauce, půjčení tenisové rakety pro hru 200,-

Klubová nabídka pro venkovní lekce - předplatné 15x hodina po/ne Outdoor club lessons - package for 15x slots mo/su
2 + trenér 250 Kč 08-20 + pronájem dvorec, court fee
3 + trenér 200 Kč 08-20 + pronájem dvorec, court fee
4 + trenér 175 Kč 08-20 + pronájem dvorec, court fee

Tenisový šikula pro děti - od 01.04.2024 TCM klubová zvýhodněná nabídka

Tenisový šikula pro děti 4-10 let.

Základní lekce - basic slot 550,-

Cena lekce je závislá na počtu přítomných účastníků.

Ceny se rozumí za 1 lekci.

Jedna lekce trvá 55 minut. Zahrnuje USPTA/CATT, CPTA Tennis Pro trenéra, případné zapůjčení tenisové rakety, tenisové pomůcky, míče, nezahrnuje pronájem dvorce s trenérem +300,-.

Speciální lekce pro 1-3 děti s nahrávacím strojem a asistencí 750,-

Klubová nabídka pro venkovní lekce - předplatné 15x hodina po/ne Outdoor club lessons - package for 15x slots mo/su
Single club baby lekce 500 Kč 08-21 + pronájem dvorec, court fee
2 + trenér 250 Kč 08-21 + pronájem dvorec, court fee
3 + trenér 200 Kč 08-21 + pronájem dvorec, court fee
4 + trenér 175 Kč 08-21 + pronájem dvorec, court fee

Možné slevy Sphere karty 10 % a VIP 15 %.

Systém náhrad:

  1. Náhradu celé hodiny v rámci Tenis Lekce Centrum lze uplatnit pouze pokud je nemožnost čerpání služby nahlášena TLC do 20:00 hod. předchozího dne (např. během středy je možno do 19:00 hod. nahlásit nepřítomnost na čtvrtek). Při nepřítomnosti některého z dětí ve skupinové hodině, která pro ostatní děti nebo dospělé proběhne, se náhrada neposkytuje.
  2. Zrušení v zahájení tréninku 100%.
  3. Nárok na náhradu lze uplatnit a odebrat během období (sezóny), ve kterém došlo ke vzniku (zimní nebo letní sezóna) a v cenovém pásmu shodném nebo nižším. Přesuny mezi sezónami nejsou povoleny.
  4. V ojedinělých případech může rezervovanou hodinu s trenérem hrát jiný, než dohodnutý trenér. Klientská cena se v tomto případě nemění.
  5. Nepřízeň počasí nebo vliv jiných skutečností nezávislých na vůli společnosti nezakládá objednavateli nárok na náhradu objednané služby.
  6. Doporučujeme stát se členy TLC a TCM
  7. Jakékoli návrhy na změny, stížnosti apod. řeší výhradně šéftrenér.

Dobré jěště vědět:

  1. Platbu celkem upřednostňujeme předem v počtu 15 hodin předplatného klub kurzů, platby zpětné se servisním poplatkem 250 Kč dlouhodobým klientům.
  2. Tvoříme si individuální přístup ke každému – ve skupině máme maximálně 4 osoby na dvorci (doporučujeme jen 3), mládež od 8 let hraje především ve skupinách 2 až 3 hráčů.
  3. Každý má možnost čerpat slevu na vybavení: tenisové rakety, boty Yonex, Prince míče a oblečení prodávané v eshopu nebo proshopu. Konzultace zdarma.