Tenis Lekce Centrum

Privátní lekce

Po dobu 1 hodiny se trenér věnuje pouze Vám a Vašim úderům.

Jedna lekce trvá 55 minut.

Letní sezóna Zimní sezóna
Single hodina 560 Kč 560 Kč
Blok 10x hodina 5 100 Kč 5 100 Kč
Blok 15x hodina 7 350 Kč 7 350 kč
Single hodina mládež 510 Kč 510 Kč
Blok 15x hodina 6 900 Kč 6 900 Kč

Možné slevy Sphere karty 10 % a VIP 15 %.

Skupinové kurzy

Cena lekce je závislá na počtu hráčů ve skupině.

Cena se rozumí za 1 lekci a 1 osobu ve skupině.

Náhrady standardně nejsou. V případě, že místo vás hraje někdo jiný, nabízí se hráči řešení.

Jedna lekce trvá 55 minut.

Letní sezóna Zimní sezóna
Počet osob ve skupině Běžná nabídka Blok 10x hodina Běžná nabídka Blok 15x hodina
2 + trenér 325 Kč 6 000 Kč 325 Kč 8 700 Kč
3 + trenér 235 Kč 6 500 Kč 235 Kč 9 450 Kč
4 + trenér 190 Kč 7 000 Kč 190 Kč 10 200 Kč

Možné slevy Sphere karty 10 % a VIP 15 %.

Tenisový šikula pro děti

Tenisový šikula pro děti 4-7 let.

Cena lekce je závislá na počtu přítomných účastníků.

Ceny se rozumí za 1 lekci.

Jedna lekce trvá 55 minut.

Počet dětí Letní sezóna Zimní sezóna
2 250 Kč 250 Kč
3 až 4 190 Kč 190 Kč
5 až 7 160 Kč 160 Kč

Možné slevy Sphere karty 10 % a VIP 15 %.

Cenová nabídka zahrnuje:

Dobré ještě vědět:

Systém náhrad:

  1. Náhradu celé hodiny v rámci Tenis Lekce Centrum lze uplatnit pouze pokud je nemožnost čerpání služby nahlášena společnosti do 15:00 hod. předchozího dne (např. během středyí je možno do 15:00 hod. nahlásit nepřítomnost na čtvrtek). Při nepřítomnosti některého z dětí ve skupinové hodině, která pro ostatní děti nebo dospělé proběhne, se náhrada neposkytuje.
  2. Nárok na náhradu lze uplatnit a odebrat během období (sezóny), ve kterém došlo ke vzniku (zimní nebo letní sezóna) a v cenovém pásmu shodném nebo nižším. Přesuny mezi sezónami nejsou povoleny.
  3. V ojedinělých případech může rezervovanou hodinu s trenérem hrát jiný, než dohodnutý trenér. Klientská cena se v tomto případě nemění.
  4. Nepřízeň počasí nebo vliv jiných skutečností nezávislých na vůli společnosti nezakládá objednavateli nárok na náhradu objednané služby.
  5. Jakékoli návrhy na změny, stížnosti apod. řeší výhradně šéftrenér.